Chuyển tới nội dung

Hợp âm bài hát Hợp âm, Quãng, Các nốt trong Hợp âm – HAH

Có phải bạn đang tìm bảng hợp âm bài hát Hợp âm, Quãng, Các nốt trong Hợp âm – HAH đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé.

Hợp âm bài hát Hợp âm, Quãng, Các nốt trong Hợp âm – HAH mới nhất.


 
 Tên hợp âm [C] ; Các quãng P1,M3,P5 ; Note trong hợp âm [C],[E],[G]
 Tên hợp âm [C+] ; Các quãng P1,M3,A5 ; Note trong hợp âm [C],[E],[G#]
 Tên hợp âm [C+11] ; Các quãng P1,M3,A5,m7,M9,P11 ; Note trong hợp âm [C],[E],[G#],[B♭],[D],[F]
 Tên hợp âm [C+13] ; Các quãng P1,M3,A5,m7,M9,P11,M13 ; Note trong hợp âm [C],[E],[G#],[B♭],[D],[F],[A]
 Tên hợp âm [C+7] ; Các quãng P1,M3,A5,m7 ; Note trong hợp âm [C],[E],[G#],[B♭]
 Tên hợp âm [C+9] ; Các quãng P1,M3,A5,m7,M9 ; Note trong hợp âm [C],[E],[G#],[B♭],[D]
 Tên hợp âm [C+m11] ; Các quãng P1,M3,A5,M7,M9,P11 ; Note trong hợp âm [C],[E],[G#],[B],[D],[F]
 Tên hợp âm [C+m13] ; Các quãng P1,M3,A5,M7,M9,P11,M13 ; Note trong hợp âm [C],[E],[G#],[B],[D],[F],[A]
 Tên hợp âm [C+m9] ; Các quãng P1,M3,A5,M7,M9 ; Note trong hợp âm [C],[E],[G#],[B],[D]
 Tên hợp âm [C11] ; Các quãng P1,M3,P5,m7,M9,P11 ; Note trong hợp âm [C],[E],[G],[B♭],[D],[F]
 Tên hợp âm [C13] ; Các quãng P1,M3,P5,m7,M9,P11,M13 ; Note trong hợp âm [C],[E],[G],[B♭],[D],[F],[A]
 Tên hợp âm [C6] ; Các quãng P1,M3,P5,M6 ; Note trong hợp âm [C],[E],[G],[A]
 Tên hợp âm [C7] ; Các quãng P1,M3,P5,m7 ; Note trong hợp âm [C],[E],[G],[B♭]
 Tên hợp âm [C9] ; Các quãng P1,m3,P5,m7,M9 ; Note trong hợp âm [C],[E♭],[G],[B♭],[D]
 Tên hợp âm [Cdim] ; Các quãng P1,m3,d5 ; Note trong hợp âm [C],[E♭],[G♭],[C]
 Tên hợp âm [Cdim11] ; Các quãng P1,m3,d5,d7,M9,P11 ; Note trong hợp âm [C],[E♭],[G♭],[B♭b],[D],[F]
 Tên hợp âm [Cdim7] ; Các quãng P1,m3,d5,d7 ; Note trong hợp âm [C],[E♭],[G♭],[B♭b]
 Tên hợp âm [Cdim9] ; Các quãng P1,m3,d5,d7,M9 ; Note trong hợp âm [C],[E♭],[G♭],[B♭b],[D]
 Tên hợp âm [Cdimb9] ; Các quãng P1,m3,d5,d7,m9 ; Note trong hợp âm [C],[E♭],[G♭],[B♭b],[D♭]
 Tên hợp âm [Cm] ; Các quãng P1,m3,P5 ; Note trong hợp âm [C],[E♭],[G]
 Tên hợp âm [Cm11] ; Các quãng P1,M3,P5,M7,M9,P11 ; Note trong hợp âm [C],[E],[G],[B],[D],[F]
 Tên hợp âm [Cm11] ; Các quãng P1,m3,P5,M7,M9,P11 ; Note trong hợp âm [C],[E♭],[G],[B],[D],[F]
 Tên hợp âm [Cm13] ; Các quãng P1,M3,P5,M7,M9,P11,M13 ; Note trong hợp âm [C],[E],[G],[B],[D],[F],[A]
 Tên hợp âm [Cm13] ; Các quãng P1,m3,P5,m7,M9,P11,M13 ; Note trong hợp âm [C],[E♭],[G],[B♭],[D],[F],[A]
 Tên hợp âm [Cm6] ; Các quãng P1,m3,P5,M6 ; Note trong hợp âm [C],[E♭],[G],[A]
 Tên hợp âm [Cm7] ; Các quãng P1,M3,P5,M7 ; Note trong hợp âm [C],[E],[G],[B]
 Tên hợp âm [Cm7] ; Các quãng P1,m3,P5,m7 ; Note trong hợp âm [C],[E♭],[G],[B♭]
 Tên hợp âm [Cm7b5] ; Các quãng P1,m3,d5,m7 ; Note trong hợp âm [C],[E♭],[G♭],[B♭]
 Tên hợp âm [Cm9] ; Các quãng P1,M3,P5,M7,M9 ; Note trong hợp âm [C],[E],[G],[B],[D]
 Tên hợp âm [Cm9] ; Các quãng P1,m3,P5,M7,M9 ; Note trong hợp âm [C],[E♭],[G],[B],[D]
 Tên hợp âm [Cmm11] ; Các quãng P1,m3,P5,M7,M9,P11 ; Note trong hợp âm [C],[E♭],[G],[B],[D],[F]
 Tên hợp âm [Cmm13] ; Các quãng P1,m3,P5,M7,M9,P11,M13 ; Note trong hợp âm [C],[E♭],[G],[B],[D],[F],[A]
 Tên hợp âm [Cmm7] ; Các quãng P1,m3,P5,M7 ; Note trong hợp âm [C],[E♭],[G],[B]
 Tên hợp âm [Cmm9] ; Các quãng P1,m3,P5,m7,m9 ; Note trong hợp âm [C],[E♭],[G],[B♭],[D♭]
 Tên hợp âm [Cø♭9] ; Các quãng P1,m3,d5,m7,m9 ; Note trong hợp âm [C],[E♭],[G♭],[B♭],[D♭]
 Tên hợp âm [Cø11] ; Các quãng P1,m3,d5,m7,M9,P11 ; Note trong hợp âm [C],[E♭],[G♭],[B♭],[D],[F]
 Tên hợp âm [Cø13] ; Các quãng P1,m3,d5,m7,M9,P11,M13 ; Note trong hợp âm [C],[E♭],[G♭],[B♭],[D],[F],[A]
 Tên hợp âm [Cø9] ; Các quãng P1,m3,d5,m7,M9 ; Note trong hợp âm [C],[E♭],[G♭],[B♭],[D]
 Tên hợp âm [Csus2] ; Các quãng P1,M2,P5 ; Note trong hợp âm [C],[D],[G]
 Tên hợp âm [Csus4] ; Các quãng P1,P4,P5 ; Note trong hợp âm [C],[F],[G]

Ngoài xem bảng hợp âm bài hát Hợp âm, Quãng, Các nốt trong Hợp âm – HAH bài hát này bạn cũng có thể xem thêm nhiều hợp âm những bài hát hot khác tại đây nhé.

Tìm kiếm liên quan đến chủ đề Hợp âm, Quãng, Các nốt trong Hợp âm – HAH

#Hợp #âm #Quãng #Các #nốt #trong #Hợp #âm #HAH
Nhạc ru bé ngủ chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi nội dung này nhé. Chúc các bạn ca nhạc vui vẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.